2021-04-11

War puzzle

Vraag stellen? Neem contact op

Waarom voeren staten oorlog, terwijl de kosten sky high zijn? Die vraag staat bekend als: the war puzzle. Ook bij juridische procedures kun je je soms afvragen waarom een ondernemer hiervoor kiest.


Litigation puzzle

Als ondernemers een stevig juridisch conflict hebben en hierover zelfs een juridische procedure voeren, heeft dit iets weg van het voeren van een oorlog. Ook hier gaat het om een “oorlog” die kostbaar is. In 2016 werden deze kosten wereldwijd geschat op $ 150.000.000.000. Waarom kiezen ondernemers soms voor een gerechtelijke procedure, terwijl de kosten zo hoog zijn? Op deze variant van de war puzzle wil ik hierna ingaan. 


Goede reden om een rechtszaak te starten

Het meest logische antwoord op de vraag waarom een bedrijf kiest voor een dure rechtszaak is dat naar verwachting de opbrengst hoger is dan de kosten. Als die verwachting reëel is, valt hier niets op af te dingen. Al helemaal niet als het begrip opbrengsten en kosten in ruime zin wordt opgevat. Hiermee bedoel ik dat ook de tijdsinvestering en de emotionele belasting worden meegenomen.


De opbrengst na het voeren van een rechtszaak is echter regelmatig lager dan de opbrengst die via het treffen van een schikking vooraf mogelijk was. Achteraf bezien heeft de ondernemer zijn positie dan te optimistisch ingeschat. Hierna ga ik in op de vraag, waar het bij de besluitvorming om een procedure te starten mis kan gaan.


Pas op voor een denkvalkuil 

Vaak denkt een ondernemer zuiver rationeel te handelen. Een ondernemer heeft echter net als iedere mens “last” van biassen: cognitieve vooroordelen. Ik geef hierna één voorbeeld van een bias (de confirmation bias).


In onze oordeelsvorming zijn we, zonder dat we het weten, soms geneigd om uitsluitend informatie te zoeken die bestaande opvattingen bevestigt. Dus we geven niet alleen te snel betekenis aan feiten, maar doen we dit mogelijk ook nog eens niet zuiver, omdat we enkel die informatie zien die we willen zien. Indien er sprake is van een conflict, lopen we door de emoties nog sneller in deze denkvalkuil, die we ook wel tunnelvisie noemen. Bij het verzamelen van mensen om ons heen hebben we voorts de neiging samen te werken met mensen die hetzelfde denken. Bij het nemen van een moeilijke beslissing vragen veel mensen het liefst naar de mening van een vriend van wie zij op voorhand al weten dat hij hetzelfde denkt. Hierbij wordt onze verkeerde manier van denken bevestigd in plaats van ontkracht. Ook bij het nemen van een beslissing om een rechtszaak te starten, kan deze bias een rol spelen. Ik geef een voorbeeld.


Voorbeeld 

 


Advies

Kortom: het is zaak niet te lichtvaardig bij een hoog oplopend conflict een rechtszaak te starten. Het is belangrijk om te zorgen dat cognitieve vooroordelen zo min mogelijk invloed hebben op de afweging om al dan niet te gaan voor een juridische procedure. Denk ook aan mogelijke alternatieven: kiezen voor een schikking, benaderen van de media, een oplossing proberen te bereiken via mediation of het erbij laten zitten en de strijdbijl begraven. Bij het besluitvormingsproces kan een kritisch juridisch adviseur goede diensten bewijzen, al is het soms niet prettig om tegengesproken te worden. Wij verzamelen immers het liefst mensen om ons heen die onze mening bevestigen.


DNA-Legal helpt u graag, onder meer door advocaat van de duivel te spelen, indien u een persoonlijke war puzzle heeft. Is het beter te slikken, te schikken, de media te benaderen, een mediation te proberen of te procederen? Neem contact op met Johan Noteboom voor een kosteloze kennismaking. 


 

2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht