2021-01-30

Faillissement voorkomen door nieuw juridisch vaccin?

Vraag stellen? Neem contact op

Stel: u heeft een prachtige winkel. Helaas is er door de coronacrisis veel omzet weggevallen. Hierdoor zijn schulden ontstaan, zoals bijvoorbeeld een huurschuld. De huur opzeggen is pas mogelijk over een aantal jaar. Bovendien is dat geen oplossing, want u heeft juist een winkelruimte nodig om omzet te realiseren. Een faillissement is een drama voor een ondernemer en het personeel. Tot het laatste toe wilt u dat voorkomen.


Voor deze situatie kunt u gebruik maken van een nieuwe wet die geldt sinds 1 januari 2021: de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Dit geldt ook meer in het algemeen als u een onderneming heeft die in de basis nog gezond is, maar door (tijdelijke) omstandigheden een te hoge schuldenlast heeft gekregen.


De rechter kan op basis van die wet een akkoord bevestigen (homologeren), waardoor schuldeisers (of aandeelhouders) die niet met het akkoord hebben ingestemd toch aan het akkoord worden gebonden. Voorwaarden zijn dat wordt voldaan aan de in de WHOA aan het akkoord gestelde eisen en dat er voldoende steun bestaat voor het akkoord. Het is belangrijk om bij de voorbereidingen, zoals de uitwerking van het akkoord en het voorleggen aan schuldeisers (en aandeelhouders) de voorschriften van de WHOA in acht te nemen.


De overheid heeft daarnaast aangekondigd dat er in het kader van de steunregelingen voor ondernemers in zwaar weer een kredietfaciliteit (zogenaamd TOA-krediet) beschikbaar komt. Dit krediet (dat wordt verstrekt als achtergesteld vermogen) moet worden gebruikt om via de WHOA een akkoord met de schuldeisers te realiseren.


Wilt u weten of in uw situatie de WHOA een oplossing kan zijn? Stuur een mail met uw contactgegevens naar Johan Noteboom (noteboom@dnalegal.nl) en hij belt u z.s.m. om te sparren over de mogelijkheden.

2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht