2018-09-14

De managementovereenkomst: dit moet u weten

Vraag stellen? Neem contact op

Bestuurders van een bv verrichten hun werkzaamheden voor de bv vaak op basis van een zogenaamde managementovereenkomst, al dan niet vanuit een andere (persoonlijke) bv. Maar wat is een managementovereenkomst eigenlijk precies? Wat zijn de voordelen van een managementovereenkomst? En de risico’s? Zomaar wat vragen waar wij in dit blog antwoord op geven.


Wat is een managementovereenkomst?


De managementovereenkomst is niet apart in de wet vastgelegd. Juridisch gezien is het een overeenkomst van opdracht en zijn de wettelijke bepalingen over de overeenkomst van opdracht dus ook op de managementovereenkomst van toepassing.

Een managementovereenkomst wordt gesloten tussen een vennootschap (ook wel werkmaatschappij genoemd) en een directeur, directeur-grootaandeelhouder (DGA) of manager. Vaak gebruikt deze directeur, DGA of manager daarvoor een persoonlijke holding (meestal een management-bv). De directeur, DGA of manager is op deze manier niet in dienst bij de werkmaatschappij en hij ontvangt geen salaris van de werkmaatschappij. In plaats daarvan verricht hij werkzaamheden in opdracht, waarvoor hij een managementfee aan de opdrachtgever in rekening brengt.


Voordelen van een managementovereenkomst

 Het voordeel van een managementovereenkomst is dat het arbeidsrecht niet op de overeenkomst van toepassing is. Dat betekent dat onder meer de regels over ontslagbescherming, de transitievergoeding en wettelijke regelingen over verlof en ziekte niet van toepassing zijn.

Daarnaast heeft een managementovereenkomst voor zowel de directeur/DGA als de onderneming fiscale voordelen:

  • De onderneming hoeft geen loonheffingen en sociale premies te betalen.
  • De directeur/DGA betaalt alleen inkomstenbelasting over het uitgekeerde salaris. Over de uitgekeerde winst betaalt hij vennootschapsbelasting en dit percentage is een stuk lager (20-25%). Op het moment dat hij zichzelf winst uitkeert betaalt hij hierover wel inkomstenbelasting. Maar omdat deze dividenduitkering in box 2 valt is dit percentage veel lager. Per saldo is hij dan voordeliger uit. Hierbij geldt wel dat de vergoeding aan de management BV en het salaris dat aan de directeur wordt uitgekeerd in verhouding moet zijn.

Aandachtspunten bij een managementovereenkomst

Belangrijke aandachtspunten bij een managementovereenkomst zijn de afspraken die gemaakt worden, de manier waarop zij in de overeenkomst worden vastgelegd en de manier waarop daar in de praktijk uitvoering aan wordt gegeven.

Omdat de managementovereenkomst een overeenkomst van opdracht is mag deze niet te veel op een arbeidsovereenkomst lijken. Lijkt de verhouding wel te veel op een arbeidsrechtelijke verhouding? Dan kan hij (onder meer door de Belastingdienst, de rechter of het UWV) als een arbeidsrechtelijke relatie worden getypeerd. Bijvoorbeeld als er in de praktijk feitelijk sprake was van een gezagsrelatie. Of als uit de managementovereenkomst blijkt dat:

  • Bij ziekte en vakantie de managementfee op dezelfde manier wordt doorbetaald als bij een arbeidsovereenkomst.
  • Er sprake is van een opzegtermijn die nagenoeg gelijk is aan de opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst.
  • De secundaire voorwaarden lijken op die in een arbeidsovereenkomst.
  • Er een vergoeding (‘gouden handdruk’) wordt uitgekeerd als de overeenkomst voortijdig door de werkmaatschappij wordt beëindigd.

Wordt de verhouding getypeerd als een arbeidsrechtelijke verhouding? Dan loopt u het risico dat eerdergenoemde voordelen komen te vervallen.


Aandachtspunten bij een managementovereenkomst met een DGA

Bij een managementovereenkomst met een DGA is het belangrijk om goede afspraken vast te leggen over de beëindiging van de werkzaamheden en de overdracht van de aandelen. Dit doet u in de aandeelhoudersovereenkomst.


Vragen?

Het opstellen en beëindigen van een managementovereenkomst is vanwege de complexiteit, juridische risico’s en belangen eigenlijk altijd maatwerk. Daarbij is het belangrijk om afspraken zodanig te maken en vast te leggen dat er geen twijfel over kan bestaan dat het gaat om een managementovereenkomst.

Heeft u vragen over uw (voorgenomen) managementovereenkomst? Of behoefte aan advies? Neem dan contact op met Albert Dunsbergen (0183 – 631800 of dunsbergen@dnalegal.nl).

2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht