2018-10-23

Surseance van betaling MC-Ziekenhuizen

Vraag stellen? Neem contact op

Vandaag hebben het MC Slotervaart te Amsterdam en de MC IJsselmeerziekenhuizen met locaties in Lelystad, Emmeloord en Dronten surseance van betaling aangevraagd. De patiënten die momenteel in beide ziekenhuizen worden behandeld, kunnen gelukkig blijven rekenen op adequate zorg.


Er is door de MC ziekenhuizen niet gekozen voor de aanvraag van een zogenaamde stille bewindvoering, zoals dat bijvoorbeeld in 2013 het geval was bij het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Het voordeel van een stille bewindvoering is dat in alle rust achter de schermen kan worden gewerkt aan een doorstart. De kans op een succesvolle doorstart wordt hierdoor vergroot. Een stille bewindvoering, waarvoor tot op heden overigens een formele wettelijke basis ontbreekt, wordt namelijk niet direct openbaar bekend gemaakt. Een belangrijke reden om op dit moment desondanks niet te kiezen voor een stille bewindvoering is de onduidelijkheid die er bestaat over de juridische status van het personeel bij een doorstart na een stille bewindvoering. Die onduidelijkheid is met name door de Estro-uitspraak ontstaan. De uitspraak van het EU-hof leidt ertoe dat vooraf geen duidelijkheid kan worden verstrekt over het antwoord op de vraag of werknemers – bij een doorstart na faillissement waaraan een stille bewindvoering vooraf is gegaan – een beroep kunnen doen op de arbeidsrechtelijke bescherming bij overgang van een onderneming (en daarmee op behoud van hun baan en bijbehorende arbeidsvoorwaarden). Veiligheidshalve wacht de rechtspraktijk daarom tot de stille bewindvoering een wettelijke basis heeft gekregen. Tevens wordt verwacht dat vanaf dat moment meer zekerheid kan worden verstrekt over de arbeidsrechtelijke positie van de betrokken werknemers. De wet die dit moet regelen is in behandeling bij de Eerste Kamer. Hopelijk wordt de stilte over de stille bewindvoering spoedig door de Eerste Kamer doorbroken.


Vragen?

Heeft u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met Johan Noteboom (0183 – 631800 of noteboom@dnalegal.nl).

2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht