2018-12-14

Accountants willen verplichte informatie over continuïteit in jaarverslag

Vraag stellen? Neem contact op

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants wil voor bedrijven een plicht introduceren om in hun jaarverslag een aparte paragraaf op te nemen over hun toekomstbestendigheid. Nu zijn bedrijven alleen verplicht iets te rapporteren als er twijfels rijzen over het voortbestaan. Informatie over de toekomstbestendigheid en het risico op discontinuïteit (zoals een faillissement) van organisaties is belangrijk voor belanghebbenden bij een bedrijf en voor het brede maatschappelijk verkeer, aldus de NBA. Daarom is het ook een belangrijk onderwerp voor de accountant. De wijze waarop organisaties hierover informeren en de wijze waarop accountants hierover rapporteren in hun controleverklaring wordt door veel gebruikers van jaarverslagen als onvoldoende ervaren. Zo claimen curatoren en beleggers met enige regelmaat schadevergoeding bij accountants in het geval van een faillissement. De beroepsorganisatie stelt daarom voor om de wet aan te passen.


Klik hier voor het volledige rapport

2023-11-14

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

In deze blog bespreek ik op hoofdlijnen de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie (TWTT) die op 15 november 2023 in werking is getreden.

Lees bericht
2023-06-13

Persbericht curator

Op 6 juni 2023 heeft de Rechtbank Rotterdam de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Buddy Payment B.V. in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr. M.J. Noteboom van DNA Legal B.V. tot curator.

Lees bericht