mr. M.M.E. (Maria) Bowmer

Vraag stellen? Neem contact op

Maria Bowmer (1977) is Ierse van oorsprong en volledig tweetalig. In 1999 studeerde zij af aan de Universiteit Leiden met afstudeerrichting bedrijfsrecht. Sinds 2000 is zij als advocaat werkzaam. Na haar stageperiode in Zoetermeer is zij overgestapt naar het arrondissement Rotterdam, waar zij negen jaar bij een middelgroot advocatenkantoor heeft gewerkt. Maria is sinds 2012 voor ons kantoor werkzaam. Sinds februari 2019 is zij partner van Bowmer & Nuiten Advocaten. Zij leidt onze Rotterdamse vestiging.

Maria is sinds 2001 werkzaam als curator in faillissementen en wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot curator en bewindvoerder in surseances van betaling. Daarnaast treedt Maria op als gerechtelijk vereffenaar bij heropening van ontbonden rechtspersonen.

Zij is lid van de specialisatievereniging INSOLAD (Vereniging voor Insolventieadvocaten) en heeft in 2011 de voor volwaardig lidmaatschap verplichte post doctorale (Grotius) opleiding Insolventierecht succesvol afgerond. In 2014 heeft Maria de specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten met succes voltooid.


Maria is van 2014 tot 2023 lid geweest van de faillissementscommissie van het arrondissement Rotterdam waarin overleg wordt gevoerd met de rechtbank Rotterdam over het (komend) beleid bij de afhandeling van faillissementen.
Maria blogt (op persoonlijke titel) onder de naam Curator op hakken regelmatig over haar ervaringen in de faillissementspraktijk.

Daarnaast legt Maria zich toe op de echtscheidingspraktijk. Zij specialiseert in het begeleiden van ondernemers bij echtscheiding. Haar bijzondere kennis van het ondernemingsrecht vanuit de faillissementspraktijk betekent dat zij de bijzondere problemen die voorkomen bij een echtscheiding, waar bedrijfsvermogen bij betrokken is, op een efficiënte manier kan aanpakken. Maria behandelt ook regelmatig echtscheidingen met een internationaal karakter en bemant op ons kantoor de Expatriate desk voor Engels sprekende cliënten met juridische vragen of geschillen.

Maria heeft daarnaast ruime ervaring in het medisch tuchtrecht waar zij medische professionals in tuchtrechtelijke procedures bij verschillende medisch tuchtcolleges bijstaat. Zij is lid van de Vereniging voor Gezondheidsrecht (VGR).

In haar vrije tijd reist, fotografeert en skiet zij graag. De foto's van historisch Dordrecht en bruisend Rotterdam op onze website zijn van haar hand.

Profiel van Maria Bowmer weergevenTerug naar het overzicht